Nieuws

 

Digitaal indienen

U kunt uw subsidie digitaal indienen via het eLoket. Het voordeel van indienen via eLoket (niet via e-mail) is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Daarnaast gaat de afhandeling van uw aanvraag sneller en staat het subsidiebedrag sneller op uw rekening. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.


Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie dan kunt u verder lezen bij Kom ik in aanmerking?. Meer informatie over de voorbereiding van het aanvragen en het aanvragen zelf vindt u bij Aanvragen.

 

 

 

U kunt uw subsidie digitaal indienen via het eLoket. Het voordeel van indienen via eLoket (niet via e-mail) is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Daarnaast gaat de afhandeling van uw aanvraag sneller en staat het subsidiebedrag sneller op uw rekening. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.

Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie dan kunt u verder lezen bij Kom ik in aanmerking?. Meer informatie over de voorbereiding van het aanvragen en het aanvragen zelf vindt u bij Aanvragen.

Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

Bron: http://www.agentschapnl.nl